Zarys historyczny
1 Listopada 1972 roku – władze powiatowe Wołomina podejmują decyzję o utworzeniu w Równem Państwowego Domu Dziecka.
1 Grudnia 1972 roku – po niezbędnych remontach i zakupie wyposażenia placówka jest gotowa na przyjęcie 30 wychowanków.
4 Grudnia 1972 roku – do placówki przyjeżdżają pierwsi wychowankowie, są to początkowo sami chłopcy w wieku od 7 – do 12 lat. Stanowisko dyrektora obejmuje Pan Kazimierz Stańczak, który był jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej, i który od samego początku czynnie zaangażował się w tworzenie placówki.
Pierwszymi wychowawcami, którzy objęli pracę w Domu Dziecka byli: Janina Stańczak, Maria Radzka, Bożena Wojciechowska, Franciszek Naroski.
Personel administracyjno gospodarczy składał się z 7 osób. Wychowankowie zamieszkują parter w budynku istniejącej szkoły podstawowej. Praca wychowawcza w pierwszych tygodniach, a nawet miesiącach nie była łatwa, warunki materialne i bytowe, pomimo przeprowadzonego remontu nadal były bardzo trudne. Najbardziej odczuwało się brak własnego samochodu i bieżącej wody. Ale już w marcu 1974 roku zostaje doprowadzona bieżąca woda, warunki ciągle ulegają poprawie. W domu dziecka odczuwa się jednak brak kuchni z prawdziwego zdarzenia i przestronnej jadalni. W kolejnych latach zostaje podjęta decyzja o rozbudowie placówki. W grudniu 1977 roku zostaje oddany do użytku pawilon, gdzie funkcjonuje duża kuchnia, przestronna i jasna jadalnia, sale do nauki, gabinet dyrektora i pomieszczenia magazynowe. Placówka tętni życiem, dzieci jest coraz więcej i trzeba im zorganizować czas tak, aby się nie nudziły. Organizowane są wycieczki, rajdy, zabawy, różnego rodzaju turnieje. Dzieci uczestniczą w zlotach placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie mogą pochwalić się swoimi zdolnościami.
Rok 1979 – na emeryturę odchodzi Pan Kazimierz Stańczak, stanowisko dyrektora obejmuje Pani Janina Naroska, która pełni tą funkcję do 1982 roku.
W roku 1982 – nowym dyrektorem placówki zostaje Pan Franciszek Naroski, kadra wychowawców liczy w tym okresie 6 wychowawców. Usamodzielniają się pierwsi wychowankowie, a na ich miejsce przyszli nowi – młodsi. Wszyscy pracownicy placówki starają się stworzyć dzieciom jak najkorzystniejsze warunki do prawidłowego rozwoju- jednak nie mogą zastąpić im rodziny. 29 Października trójka wychowanków Domu Dziecka w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie wyjeżdża do Szwajcarii. W kolejnych latach placówka nadal się rozbudowuje, w roku 1985 zostaje podjęta decyzja o budowie Domu Nauczyciela.
W roku 1992 zachodzi kolejna zmiana na stanowisku dyrektora – stanowisko to obejmuje Pani Zofia Kosińska, która od 10 lat jest już związana z placówką. W tym czasie zostaje dokończona budowa domu nauczyciela. Zachodzą kolejne zmiany – oddzielamy się od szkoły, mamy własne wejście i cały parter tylko do własnej dyspozycji. Pomimo trudności finansowych, z jakimi boryka się placówka, od wielu już lat udaje się pozyskać sponsorów na bieżącą działalność placówki i potrzeby dzieci. To dzięki ich hojności dzieci, co roku wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. Powstaje sala komputerowa, sala plastyczna, zostaje przeprowadzony remont łazienek, wymiana okien. Pani Kosińska pełni tą funkcję do 31 sierpnia 2002 roku.
Z dniem 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora obejmuje Pan Jan Nowak, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w tego typu placówkach. Objęcie stanowiska przez kolejnego dyrektora otwiera nowy etap w życiu i rozwoju placówki.