Nasze prace
Od wielu lat w naszym domu działa pracownia plastyczna, w której nasze dzieci chętnie realizują swoje pomysły plastyczne i doskonalą swoje umiejętności z tego zakresu. Pracownia została urządzona własnymi siłami dzieci i wychowawców. W tak, samodzielnie i własnoręcznie urządzonej pracowni przystępujemy do różnych działań plastycznych. Nie obce są nam różne techniki plastyczne: malujemy farbami, robimy różne wyklejanki, wydzieranki z gazet, szmatek, gazy, czy koronek. Potrafimy nawet do wyklejanek użyć kamieni czy szkiełek.
Bardzo lubimy lepić przeróżne maski z masy solnej, papierowej lub gliny. Od niedawna zaś, kiedy zgłosiły się do nas życzliwe nam osoby gotowe ofiarowywać nam bardzo drogie i nieosiągalne dla nas wcześniej materiały, zajęliśmy się malowaniem na szkle. Nie jest to łatwa technika, wymaga bowiem dużo cierpliwości i czasu.
Malowane na szkle
W podobny sposób, jak pracownia plastyczna powstała też pracownia komputerowa. Dzięki ofiarności sponsorów urządziliśmy kilka stanowisk komputerowych. Do pracowni tej został doprowadzony Internet dzięki czemu dzieci mają łatwiejszy dostęp do wiedzy oraz łatwiejszy kontakt z kolegami i przyjaciółmi z poza domu dziecka.