Nasz dom jest przygotowany na przebywanie 30-tu wychowanków. Nasze dzieci pochodzą głównie z rejonu powiatu wołomińskiego.  Nasz dom od dawna był małą placówką, dlatego panuje u nas specyficzna atmosfera dużego domu rodzinnego. Dzieci czują się u nas jak w dużej rodzinie, często zdając sobie sprawę, że znalazły schronienie w trudnej sytuacji rodzinnej. Świadczyć o tym może fakt, że wychowankowie, którzy już się usamodzielnili, mają własne rodziny chętnie odwiedzają nas, dzielą się swoimi sukcesami, wspólnie wspominamy dawne czasy.