Historia

Liczba odwiedzających: 3547

1 Listopada 1972 roku – władze powiatowe Wołomina podejmują decyzję o utworzeniu w Równem Państwowego Domu Dziecka, przy istniejącej od lat 50-tych, Szkole Podstawowej.

1 Grudnia 1972 roku – po niezbędnych remontach i zakupie wyposażenia placówka jest gotowa na przyjęcie 30 wychowanków.

4 Grudnia 1972 roku – do placówki przyjeżdżają pierwsi wychowankowie, są to początkowo sami chłopcy w wieku od 7 – do 12 lat. Stanowisko dyrektora obejmuje Kazimierz Stańczak, który był jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej, i który od samego początku czynnie zaangażował się w tworzenie placówki.

Pierwszymi wychowawcami, którzy objęli pracę w Domu Dziecka byli: Janina Stańczak, Maria Radzka, Bożena Wojciechowska, Franciszek Naroski.

Personel administracyjno-gospodarczy składał się z 7 osób. Wychowankowie zamieszkują parter w budynku istniejącej szkoły podstawowej. Praca wychowawcza w pierwszych tygodniach, a nawet miesiącach nie była łatwa. Warunki materialne i bytowe, pomimo przeprowadzonego remontu, nadal były bardzo trudne. Najbardziej odczuwało się brak własnego samochodu i bieżącej wody. Ale już w marcu 1974 roku zostaje doprowadzona bieżąca woda, warunki ciągle ulegają poprawie. W domu dziecka odczuwa się jednak brak kuchni z prawdziwego zdarzenia i przestronnej jadalni. W kolejnych latach zostaje podjęta decyzja o rozbudowie placówki. W grudniu 1977 roku zostaje oddany do użytku pawilon, gdzie funkcjonuje duża kuchnia, przestronna i jasna jadalnia, sale do nauki, gabinet dyrektora i pomieszczenia magazynowe. Placówka tętni życiem, dzieci jest coraz więcej i trzeba im zorganizować czas tak, aby się nie nudziły. Organizowane są wycieczki, rajdy, zabawy, różnego rodzaju turnieje. Dzieci uczestniczą w zlotach placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie mogą pochwalić się swoimi zdolnościami i osiągnięciami.

Rok 1979 – na emeryturę odchodzi dyrektor Kazimierz Stańczak, stanowisko obejmuje Janina Naroska, która pełni tą funkcję do 1982 roku.

W roku 1982 – nowym dyrektorem placówki zostaje Franciszek Naroski, kadra wychowawców liczy w tym okresie 6 wychowawców. Usamodzielniają się pierwsi wychowankowie, a na ich miejsce przychodzą nowi – młodsi. Wszyscy pracownicy placówki starają się stworzyć dzieciom, jak najkorzystniejsze warunki do prawidłowego rozwoju- jednak nie mogą zastąpić im rodziny. 29 Października trójka wychowanków Domu Dziecka, w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie, wyjeżdża do Szwajcarii. W kolejnych latach placówka nadal się rozbudowuje, w roku 1985 zostaje podjęta decyzja o budowie Domu Nauczyciela, w którym zamieszkują wychowawcy pracujący w placówce.

W roku 1992 zachodzi kolejna zmiana na stanowisku dyrektora – stanowisko to obejmuje Zofia Kosińska, która od 10 lat jest już związana z placówką. W tym czasie zostaje dokończona budowa Domu Nauczyciela. Zachodzą kolejne zmiany – oddzielamy się od szkoły, mamy własne wejście i cały parter tylko do własnej dyspozycji. Pomimo trudności finansowych, z jakimi boryka się placówka, od wielu już lat udaje się pozyskać sponsorów na bieżącą działalność placówki i potrzeby dzieci. To dzięki ich hojności, dzieci co roku wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. Powstaje sala komputerowa, sala plastyczna, zostaje przeprowadzony remont łazienek, wymiana okien. Pani Kosińska pełni tą funkcję do 31 sierpnia 2002 roku.

Z dniem 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora obejmuje Jan Nowak, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w tego typu placówkach. Objęcie stanowiska przez kolejnego dyrektora otwiera nowy etap w życiu i rozwoju placówki.

Od tego czas placówka przechodzi kolejne zmiany, dostosowując się, do stale zmieniających standardów. W ciągu kilku lat pawilon, który miał stanowić tymczasowe lokum i był w bardzo złym stanie, został całkowicie wyremontowany. Mieszkała tam jedna grupa wychowanków, mieściła się kuchnia ze stołówką, pracownia plastyczna, administracja oraz magazyny. Placówka dalej współgospodaruje główny budynek ze Szkołą Podstawową, która zostaje rozwiązana 31 sierpnia 2008r. Od tego czasu placówka zyskała dużo więcej powierzchni użytkowej. W następnych latach Powiat Wołomiński przeprowadził kolejne inwestycje w placówce. Dostosowano, wyremontowano i wyposażono pomieszczenia po szkole podstawowej, dzięki czemu dzieci zyskały nowe wygodne warunki do nauki, zabawy i pracy. W takim kształcie Dom Dziecka w Równem funkcjonował do 31 sierpnia 2021r.

Z dniem 1 czerwca 2021r., dostosowując się do aktualnie obowiązujących przepisów, placówka podzieliła się na dwa małe domy, przeznaczone do zamieszkania 14-tu wychowanków. W wyniku podziału, dom zyskał nazwę Dom Dziecka w Równem „Jaś” oraz powstała nowa placówka pod nazwą Dom Dziecka w Równem „Małgosia”. Od tego czasu dla Domu Dziecka w Równem rozpoczął się nowy etap w życiu placówki, natomiast nowy Dom Dziecka w Równem „Małgosia” rozpoczął tworzenie nowej własnej historii.