Domy obecnie

Liczba odwiedzających: 3646

Od 1 czerwca 2021r. funkcjonyją dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, typy socjalizacyjnego: Dom Dziecka w Równem "Jaś" oraz Dom Dziecka w Równem "Małgosia". Obie przystosowane do zamieszkania po 14 wychowanków, w wieku od 10-tego do 18-tego roku życia. W indywidualnych przypadkach mogą przebywać wychowankowie pełnoletni, jeśli dalej kontynuują naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25-go roku życia.

Administracyjnie Dom Dziecka w Równem "Jaś" jest jednostką obsługującą Dom Dziecka w Równem "Małgosia".

W Domu "Małgosia" zatrudnionych jest 6-ciu wychowawców, w tym jeden wychowawca koordynator, który bezpośrednio kieruje bieżacym funkcjonowaniem placówki. Wychowawcy wspólnie z dziećmi zajmują się wszystkimi pracami, związanymi z życiem domu. Do pomocy zatrudniona jest jedna osoba, która wspiera funkjonowanie domu w zakresie prac porządkowych.

Dokładnie na takich samych zasadach działa Dom Dziecka "Jaś". Jednak w ramach  wspólnej obsługi placówka zatrudnia jeszcze dodatkowo pedagoga, psychologa, kierowcę oraz pracownika do prac ciężkich. Poza tym, w administracji pracuje główna księgowa oraz samodzielny referent.